Saturday, 26 November 2011

Pengenalan Bahagian C

Perkara               :  Membuat ulasan
                             (pengajaran,nilai murni,kebaikan dan lain-lain)

Simulus                :  Petikan (sastera/bukan sastera)

Bil.soalan             :  1 soalan (wajib dijawab)

Jum perkataan      :  Tidak lebih 40 patah perkataan

Bentuk jawapan    :  Satu perenggan

Markah                 :  20 markah

No comments:

Post a Comment