Saturday, 26 November 2011

Nilai-nilai Murni

 1. Belas kasihan
 2. Bertimbang rasa
 3. Saling memahami
 4. Sedia memaafkan
 5. Berdikari
 6. Bertanggungjawab
 7. Yakin pada diri sendiri
 8. Kasih sayang
 9. Adil
 10. Jujur
 11. Berani
 12. Bersyukur
 13. Rajin
 14. Bekerjasama
 15. Menjaga kebersihan
 16. Baik hati
 17. Berdikari
 18. Hormat-menghormati
 19. Tolong-menolong
 20. Semangat kejiranan
 21. Cinta akan negara
 22. Menghargai masa
 23. Prihatin
 24. Berdisiplin
 25. Menjaga keselamatan diri

No comments:

Post a Comment