Saturday, 26 November 2011

Kesilapan calon menjawab

  • Calon menyalin petikan keseluruhan/sebahagian.
  • Calon menulis idea secara penomboran.
  • Bilangan perkataan terlalu kurang.
  • Menulis nilai tanpa huraian.
  • Huraian tidak bertepatan dengan nilai.
  • Menjawab lebih daripada satu perenggan.

No comments:

Post a Comment