Saturday, 26 November 2011

Contoh soalan

Tulis empat nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak melebihi 40 patah perkataan.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

No comments:

Post a Comment