Saturday, 26 November 2011

Cara menjawab Bahagian C

        Kita mestilah _______________seperti _________________.Selain itu,kita hendaklah ___________________ seperti ____________________.Seterusnya,kita mestilah ________________________ seperti ____________________.Akhir sekali,kita hendaklah __________seperti ________________.

No comments:

Post a Comment