Saturday, 26 November 2011

Kesilapan calon menjawab

 • Calon menyalin petikan keseluruhan/sebahagian.
 • Calon menulis idea secara penomboran.
 • Bilangan perkataan terlalu kurang.
 • Menulis nilai tanpa huraian.
 • Huraian tidak bertepatan dengan nilai.
 • Menjawab lebih daripada satu perenggan.

Contoh soalan

Tulis empat nilai murni yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah.Panjang jawapan kamu mestilah tidak melebihi 40 patah perkataan.Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Pengenalan Bahagian C

Perkara               :  Membuat ulasan
                             (pengajaran,nilai murni,kebaikan dan lain-lain)

Simulus                :  Petikan (sastera/bukan sastera)

Bil.soalan             :  1 soalan (wajib dijawab)

Jum perkataan      :  Tidak lebih 40 patah perkataan

Bentuk jawapan    :  Satu perenggan

Markah                 :  20 markah

Nilai-nilai Murni

 1. Belas kasihan
 2. Bertimbang rasa
 3. Saling memahami
 4. Sedia memaafkan
 5. Berdikari
 6. Bertanggungjawab
 7. Yakin pada diri sendiri
 8. Kasih sayang
 9. Adil
 10. Jujur
 11. Berani
 12. Bersyukur
 13. Rajin
 14. Bekerjasama
 15. Menjaga kebersihan
 16. Baik hati
 17. Berdikari
 18. Hormat-menghormati
 19. Tolong-menolong
 20. Semangat kejiranan
 21. Cinta akan negara
 22. Menghargai masa
 23. Prihatin
 24. Berdisiplin
 25. Menjaga keselamatan diri

Cara menjawab Bahagian C

        Kita mestilah _______________seperti _________________.Selain itu,kita hendaklah ___________________ seperti ____________________.Seterusnya,kita mestilah ________________________ seperti ____________________.Akhir sekali,kita hendaklah __________seperti ________________.